Company details

About

ԱԿԲԱ Բանկը ՀՀ խոշորագույն բանկերից է,որի գործունեության նպատակն է օժանդակել Հայաստանի տնտեսությանը, ՓՄՁ զարգացմանն ու ամրապնդմանը:

icon

Number of employees

1001 - 5000

icon

Main industry

Banking

icon

Industry tags

icon

Founded in

1996

icon

Headquarters

Yerevan

Sign up to uncover company details

5 free credit every month

Employee contacts

Name

Job Title

Email

Phone

Reach Decision Makers
at Acba-Credit Agricole Bank

5 Free credits every month!

Sign up now to uncover all the contact details